Miesięczne archiwum: Wrzesień 2015

INFORMACJA dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Książki

Chciałbyś założyć stowarzyszenie lub fundację? Zamierzasz ubiegać się o środki finansowe na działalność organizacji pozarządowej? Nie wiesz jak napisać projekt? A może zastanawiasz się w jaki sposób przekształcić stowarzyszenie w Organizację Pożytku Publicznego aby móc otrzymać 1% ?.

W dniu 15 września 2015 r. w godzinach 10:00 – 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Książki w sali Nr 4 – bezpłatny dyżur pełnił będzie doradca z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, z którym będzie można skonsultować wniosek projektowy, dowiedzieć się o źródłach finansowania dla NGO, poprawnie wypełnić formularz KRS do sądu, zaczerpnąć informacji nt. funkcjonowania organizacji pozarządowych ( fundacji, stowarzyszeń) czy sprawozdawczości.

Zmiana kwoty przychodu decydująca o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

Od 1 września 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r., które wyniosło 3.854 zł 88 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
Wynoszą one:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.698 zł 50 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)
• 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 5.011 zł 40 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).
Więcej informacji o zawieszeniu (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę na stronie www.krus.gov.pl

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy