Archiwa kategorii: Informacja

Zajęcia edukacyjne

DSCN4685Dziś w Szkole Podstawowej w Książkach odbyły się zajęcia edukacyjne realizowane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wąbrzeskiego.
Zajęcia poprowadziła Pani r. pr. Monika Kochowicz i poruszyła z uczniami temat prawa do edukacji. Czytaj dalej

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

konsultacjeWójt Gminy Książki zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Czytaj dalej

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.

csm_susza_759b500e45

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Czytaj dalej