Druga umowa dotycząca Przedszkola w Książkach podpisana

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Toruniu podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania” w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. Całkowity koszt tego projektu wynosi 883 000,00 zł, a kwota dofinansowania wynosi 412 914,60 zł. Projekt ma na celu zwiększenie liczby dzieci w przedszkolu poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz gruntowny remont pomieszczeń przedszkolnych. Jest to już druga umowa dotycząca Przedszkola w Książkach podpisana w tym miesiącu przez Wójta Gminy Książki Jerzego Dutkiewicza i Skarbnik Gminy Elżbietę Kępińską. Powyższy projekt wchodzi w skład projektu zintegrowanego razem z projektem pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla dzieci w Gminie Książki” w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, na który umowę podpisano w dniu 1 grudnia 2017 r.

15.12.2017 Podpisanie umow RPO - przedeszkola - fot. Szymon Zdzi 15.12.2017 Podpisanie umow RPO - przedeszkola - fot. Szymon Zdzi

zdj. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl / Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego