Kontakt

Dane adresowe:

Urząd Gminy Książki
87-222 Książki
powiat wąbrzeski
województwo kujawsko-pomorskie
tel. 56 6888167
tel. 56 6888181
tel. 56 6888110 – GOPS
tel. 56 6888165 – USC
fax. 56 6888138
e-mail: sekretariat@gminaksiazki.pl

Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Książki
Krzysztof Zieliński

Inspektor Ochrony Danych
Robert Bagiński
iodo.ug@gminaksiazki.pl

klauzula informacyjna ogólna

Godziny funkcjonowania urzędu:

w poniedziałek, środę i czwartek
od godz. 7.00 do godz. 15.00
we wtorek od godz. 7.00 do godz. 16.00
w piątek od godz. 7.00 do 14.00

Sekretarz Gminy

Grażyna Cywińska
tel. 56 6888167 wew. 34
e-mail: sekretarz@gminaksiazki.pl

 

Referat organizacyjno-administracyjny

Anna Dębczyńska
Inspektor
tel. 56 6888110 wew. 37
e-mail:  anna.debczynska@gminaksiazki.pl

Barbara Pawlikowska
Pomoc administracyjna
tel. 56 6888165 wew. 47
e-mail:  barbara.pawlikowska@gminaksiazki.pl

Celina Goryńska
Pomoc administracyjna
tel. 56 6888167 wew. 30
e-mail:  sekretariat@gminaksiazki.pl

Justyna Badach
Inspektor
tel. 56 6888167 wew. 44
e-mail:  justyna.badach@gminaksiazki.pl

Joanna Zaleśna
z-ca Kierownika USC, Inspektor
tel. 56 6888165 wew. 35
e-mail:  joanna.zalesna@gminaksiazki.pl

Lilia Markuszewska
Podinspektor
tel. 56 6888165 wew. 35
e-mail:  lilia.markuszewska@gminaksiazki.pl

Robert Wilczyński
Informatyk
tel. 56 6888167 wew. 41
e-mail:  informatyk@gminaksiazki.pl

 

Referat Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska

Kierownik
Anna Badach
tel. 56 6888167 wew. 42
e-mail: anna.badach@gminaksiazki.pl

Bogdan Dąbrowski
Inspektor
tel. 56 6888167 wew. 49
e-mail: bogdan.dabrowski@gminaksiazki.pl

Danuta Rychlik
Inspektor
tel. 56 6888167 wew. 40
e-mail: danuta.rychlik@gminaksiazki.pl

Justyna Zielińska
Podinspektor
tel. 56 6888167 wew. 40
e-mail: justyna.zielinska@gminaksiazki.pl

Leszek Talarek
Inspektor
tel. 56 6888167 wew. 30
e-mail: leszek.talarek@gminaksiazki.pl

Łucja Rochnowska
Inspektor
tel. 56 6888167 wew. 38
e-mail: lucja.rochnowska@gminaksiazki.pl

 

Referat Finansowy

Skarbnik
Elżbieta Kępińska
tel. 56 6888165 wew. 45
e-mail: elzbieta.kepinska@gminaksiazki.pl

Anna Wojciechowska
Podinspektor
tel. 56 6888165 wew. 48
e-mail: anna.wojciechowska@gminaksiazki.pl

Karolina Galczewska
Inspektor
tel. 56 6888165 wew. 50
e-mail: karolina.galczewska@gminaksiazki.pl

Katarzyna Marchewka
Referent
tel. 56 6888165 wew. 45
e-mail: katarzyna.marchewka@gminaksiazki.pl

Mateusz Jenczewski
Podinspektor
tel. 56 6888165 wew. 50
e-mail: mateusz.jenczewski@gminaksiazki.pl

Monika Kuczyńska
Podinspektor
tel. 56 6888165 wew. 48
e-mail: monika.kuczynska@gminaksiazki.pl

Monika Plichta
Pomoc administracyjna
tel. 56 6888165 wew. 46
e-mail: monika.plichta@gminaksiazki.pl

Wioleta Holweg
Referent
tel. 56 6888165 wew. 46
e-mail: wioleta.holweg@gminaksiazki.pl