Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 roku

W dniach od 26 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. przeprowadzone zostaną konsultacje
społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 roku.

Obwieszczenie o konsultacjach

Lokalny Program Rewitalizacji

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.doc

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.pdf