LODOWISKO W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wójt Gminy Książki informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez mieszkańców Gminy Książki z lodowiska w Radzyniu Chełmińskim od poniedziałku do soboty. Mieszkańcy Gminy Książki muszą zaopatrzyć się w sprzęt (typu; łyżwy, kaski, ochraniacze itp.) we własnym zakresie. Lodowisko czynne jest w okresie zimy wg harmonogramu zamieszczonego każdorazowo na stronie: www.radzynchelminski.eu/obiektysportowe/lodowisko W miesiącu styczniu lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 00- 1900, a w soboty od 1300-1800. Na tafli jednorazowo może przebywać maksymalnie 50 osób.

Ponadto Wójt Gminy Książki apeluje aby bezwzględnie przestrzegać Regulaminu korzystania z krytego lodowiska, zamieszczonego na stronie internetowej www.radzynchelminski.eu/obiektysportowe/lodowisko oraz na tablicy ogłoszeń usytuowanej na obiekcie lodowiska.

Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa. Korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 9 odbywa się wyłącznie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy), który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci oraz odpowiada za szkody przez nie wyrządzone.

infPodpisał

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

 

lodowisko.pdf