Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.

csm_susza_759b500e45

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Czytaj dalej

Przebudowa dróg w miejscowości Blizienko oraz Blizno

JNOW2272W ubiegłym tygodniu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisaliśmy dwie umowy na dofinansowanie przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa będzie dotyczyć dróg w miejscowości Blizienko oraz Blizno.
W ramach przetargu wyłoniono wykonawców robót a w poniedziałek podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp.z o.o. Wąbrzeźno na przebudowę drogi Blizno. Czytaj dalej

Wnioski dotyczące wystąpienia suszy

suszaRolnicy poszkodowani w 2019 roku przez SUSZĘ mogą ubiegać się o pomoc składając wniosek do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wąbrzeźnie.
Wnioski należy złożyć do dnia 31.10.2019 r.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy
???? 56 6888 181 w. 49 lub 603 128 812