Bezpłatna kastracja i czipowanie zwierząt ponownie w naszej gminie – 2023

Bezpłatna kastracja i czipowanie zwierząt ponownie w naszej gminie!

Mieszkańcy gminy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji oraz czipowania swoich psów i kotów w ramach projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”.

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu. Ma na celu wykonanie zabiegów kastracji psów i kotów będących pod opieką mieszkańców gminy oraz ich trwałe oznakowanie. Zabiegi kastracji i znakowania dotyczą także kotów wolno żyjących.

Aby skorzystać z bezpłatnych zabiegów właściciel zwierzęcia musi:
– złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Książki,
– załączyć (w przypadku psów) aktualne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje lekarz weterynarii, który oceni czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Zabiegi mogą zostać sfinansowanie dla jednego zwierzęcia w gospodarstwie domowym.

Gmina pokrywa w całości koszt zabiegu kastracji (w tym niezbędnych leków, ubranka pooperacyjnego) i trwałego oznakowania zwierzęcia. Działania te świadczone są w ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wszelkie dodatkowe koszty np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki po zabiegowej, w tym zakupu dodatkowych leków – ponosi właściciel zwierzęcia.

Każdy pies oraz kot poddany zabiegowi kastracji zostanie trwale oznakowany poprzez wszczepienie chipa (poza zwierzętami, które zostały oznakowane wcześniej). Zwierzę zostanie także wpisany do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE ANIMAL.

Od 12 kwietnia 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Książki można składać wnioski o sfinansowanie zabiegu. Akcja potrwa do 30 listopada 2023 r. (lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel).

Zabiegi wykonywać będzie Gabinet Weterynaryjny VET Partner Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 60/1, 87-200 Wąbrzeźno.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Książki lub telefonicznie pod nr tel. 56 6888181 wew. 38.

pdfWniosek

Plakat informacyjny