Dostępny samorząd – granty

Logotypy projektu

Gmina Książki przystąpiła do projektu „Dostępny samorząd – granty”. W ramach projektu otrzymaliśmy grant w wysokości 100.000,00 zł na działania, których celem jest podniesienie poziomu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Książki. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Działania realizowane w ramach grantu mają na celu poprawę dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Książki.

Dostosowanie architektoniczne zostanie zrealizowane poprzez:

 • zakup i montaż dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami,
 • zakup krzesła ewakuacyjnego,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż kontrastowego oznaczenia drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów.

Zwiększenie dostępności komunikacyjno-informacyjnej zostanie zrealizowane m.in. poprzez:

 • zakup pętli indukcyjnych stacjonarnych i przenośnych,
 • przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym,
 • zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie oraz ewakuację w budynku,
 • zakup ramek do podpisów,
 • zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych, m.in. z opisem w alfabecie Braille`a,
 • zakup lup optycznych,
 • zakup i montaż tyflomapy stojącej i wiszącej,
 • zakup i montaż nakładek na poręcz,
 • zakup przenośnego powiększalnika z funkcja mowy.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 r.