Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach

Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach” umowa nr 0007065170-UM0210119/21  z dnia 26.05.2022 r.  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podmiot realizujący operację: Gmina Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki
Nazwa operacji: „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach”
Źródła dofinansowania operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość dofinansowania: 500.000,00 zł
Całkowita wartość projektu 1.301.693,27 zł
Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej;.
Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty operacji: Liczba wybudowanych i wyposażonych obiektów pełniących funkcje kulturalne – 1
Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:
imię i nazwisko
stanowisko służbowe
telefon
 email
Monika Zdziebłowska
Referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 56 688 81 67 wew. 55
monika.zdzieblowska@gminaksiazki.pl