Termomodernizacja budynku OSP w Książkach

herb gminy

 

Gmina Książki

 

Projekt „Termomodernizacja budynku OSP w Książkach przez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na urządzenie elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych” o wartości 20 305,00 został zrealizowany w 2021 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu.

logo wfośigw w touniu