Pod Biało – Czerwoną

Nasza gmina otrzymała środki  na realizację projektu w łącznej wysokości 8.000,00 zł z programu rządowego o nazwie „Pod Biało – Czerwoną” w oparciu o umowę Nr 61/2022 z dnia 10.06.2022 r., Aneks nr 1 z dnia 10.11.2022 zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Projekt ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na rzecz wychowania patriotycznego i promocji obronności.

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy Książki za tak licznie oddane głosy poparcia, które pozwoliły na zakwalifikowanie samorządu do programu rządowego.

maszt z flagą rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego