Zwierzęta w Gminie

Zachęcamy mieszkańców do adopcji psów odłowionych z terenu Gminy Książki.

Obowiązki właściciela
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt:
- Art. 9 ust. 1: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.”,
- Art. 9 ust. 2: „Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.”
- Art. 10a ust. 3: „Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.” - zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób umożliwiający psu wyjście.
Zgodnie z rozdziałem 5 Uchwały Nr XV/129/20 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 marca 2020 r.:
- „§ 12. Utrzymujący zwierzęta domowo zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.”

Rusza ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Od 08.04.2024 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Książki będzie można składać wnioski o sfinansowanie zabiegu kastracji oraz trwałego oznakowania (czipowania) zwierząt domowych (psów i kotów samic i samców).

Akcja potrwa do 30 listopada 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Zabiegi mogą zostać sfinansowanie dla jednego zwierzęcia w gospodarstwie domowym.

UWAGA!!!  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Aby skorzystać z bezpłatnych zabiegów pełnoletni właściciel zwierzęcia musi:
- zamieszkiwać na terenie gminy Książki,
- złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Książki,
- załączyć (w przypadku psów) aktualne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje lekarz weterynarii, który oceni czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Zabiegi wykonywać będzie Gabinet Weterynaryjny VET Partner Wąbrzeźno, ul. Matejki 40, 87-200 Wąbrzeźno.

Każde zwierzę poddane zabiegowi kastracji zostanie trwale oznakowany poprzez wszczepienie chipa (poza zwierzętami, które zostały oznakowane wcześniej). Zwierzę zostanie także wpisany do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE ANIMAL.

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu. Gmina pokrywa w całości koszt zabiegu kastracji, w tym niezbędnych leków, ubranka pooperacyjnego i trwałego oznakowania zwierzęcia (50 % stanowią środki ZWIERZ Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń).

Działania te świadczone są w ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wszelkie dodatkowe koszty np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki po zabiegowej, w tym zakupu dodatkowych leków - ponosi właściciel zwierzęcia.

Założenia programu znajdują się w § 12 Uchwały Nr LIX/472/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książki w roku 2024.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Książki lub telefonicznie pod nr tel. 56 6888181 wew. 38.

pdfWniosek

docWniosek

plakat informacyjny


Bezpłatna kastracja i czipowanie zwierząt w naszej gminie - 2023


Bezpłatna kastracja i czipowanie zwierząt w naszej gminie - 2022

Widzisz w swojej okolicy psa błąkającego się dłuższy czas, wychudzonego, zaniedbanego, okaleczonego?
Nie bądź obojętny! Skontaktuj się z Urzędem Gminy Książki (Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami p. Paulina Walęciak, biuro nr 24, tel. 56 6888167 wew. 38), a po godzinach pracy Urzędu interwencję możesz zgłosić również dzwoniąc na numer alarmowy Policji 997.
Zgłaszając zwierzę należy podać miejsce jego przebywania oraz dane osobowe osoby zgłaszającej.

Urząd Gminy Książki
ul. Bankowa 4
87-222 Książki
tel. 56 6888167

Godziny funkcjonowania urzędu:
w poniedziałek, środę i czwartek
od godz. 7.00 do godz. 15.00
we wtorek od godz. 7.00 do godz. 16.00
w piątek od godz. 7.00 do 14.00