Zwierzęta w Gminie

Zachęcamy mieszkańców do adopcji psów odłowionych z terenu Gminy Książki.

Obowiązki właściciela
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt:
- Art. 9 ust. 1: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.”,
- Art. 9 ust. 2: „Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.”
- Art. 10a ust. 3: „Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.” - zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób umożliwiający psu wyjście.
Zgodnie z rozdziałem 5 Uchwały Nr XV/129/20 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 marca 2020 r.:
- „§ 12. Utrzymujący zwierzęta domowo zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.”


Bezpłatna kastracja i czipowanie zwierząt w naszej gminie! Przyłącz się do programu!


www.akcjakastracja.org | www.fundacjazwierz.org OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI TO TAKŻE KONTROLA ICH ROZMNAŻANIA „Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają również statystycznie większą średnią długość życia od zwierząt niekastrowanych” lekarz weterynarii Weronika Rarok W okresie 02.05 – 31.10.2022 r. każdy mieszkaniec gminy Książki może skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota. • Wysokość środków finansowych ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń. • Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu. • Mieszkańcy mogą zgłaszać się po wniosek do Urzędu Gminy Książki w godzinach pracy Urzędu, pokój 24, tel. 56 688 81 81 wew. 38. • Zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny „VET Partner Wąbrzeźno”, ul. 1 Maja 60/1, 87-200 Wąbrzeźno. RUSZA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT! SKONTAKTUJ SIĘ Z URZĘDEM GMINY!Mieszkańcy gminy Książki mogą skorzystać z usługi bezpłatnej kastracji oraz czipowania psów i kotów w ramach projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”.

Projekt prowadzony we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu ma na celu przeprowadzenie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy oraz ich trwałe oznakowanie, a także przeprowadzenie zabiegów kastracji i znakowania kotów wolno żyjących.

Aby skorzystać z bezpłatnych zabiegów właściciel zwierzęcia musi złożyć w Urzędzie Gminy Książki wniosek o sfinansowanie zabiegu kastracji i trwałego oznakowania (czipowania) zwierzęcia oraz załączyć (w przypadku psów) aktualne zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie przeciwko wściekliźnie.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu zwierzęcia do wykonania zabiegu należeć będzie do lekarza weterynarii, który oceni czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Zabiegi mogą zostać sfinansowanie dla maksymalnie dwóch zwierząt w gospodarstwie domowym.

Gmina Książki pokrywa w całości usługę wykonania zabiegów kastracji (w tym niezbędnych leków, ubranka pooperacyjnego) oraz trwałego oznakowania zwierzęcia w ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki po zabiegowej, w tym zakupu dodatkowych leków - ponosi właściciel lub opiekun zwierzęcia.

W ramach akcji każdy pies oraz kot poddany zabiegowi kastracji zostanie trwale oznakowany poprzez wszczepienie chipa (poza zwierzętami, które zostały oznakowane wcześniej) oraz wpisany do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE ANIMAL.

Od 2 maja 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Książki można składać wnioski o sfinansowanie zabiegu. Akcja potrwa do 31 października 2022 r. (lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel).

Zabiegi będą wykonywane przez Gabinet Weterynaryjny VET Partner Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 60/1, 87-200 Wąbrzeźno.

Więcej informacji o akcji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Książki - pokój 24 lub telefonicznie pod nr tel. 56 6888181 wew. 38.

CHCESZ ZABEZPIECZYĆ SWOJE ZWIERZĘ PRZED CIĄŻĄ? CHCESZ OGRANICZYĆ BEZDOMNOŚĆ PSÓW I KOTÓW? CHCESZ, BY TWOJE ZWIERZĘTA BYŁY ZDROWE? Gmina Książki i Fundacja ZWIERZ proponują nieodpłatne przeprowadzenie zabiegu kastracji i znakowania Twojego zwierzęcia. Mieszkańcy mogą zgłaszać się po wniosek do Urzędu Gminy Książki w godzinach pracy Urzędu, pokój 24, tel. 56 688 81 81 wew. 38. Zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny „VET Partner Wąbrzeźno”, ul. 1 Maja 60/1, 87-200 Wąbrzeźno. Czas realizacji projektu: 02.05 – 31.10.2022 r. Fundacja ZWIERZ wraz z Twoją Gminą podjęły się wspólnie realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! mającego na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji/kastracji u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów. Każdy mieszkaniec Gminy może zgłosić się ze swoim zwierzęciem na zabieg kastracji, którego koszt poniosą wspólnie Fundacja ZWIERZ i Gmina. Zwierzę zostanie również trwale oznakowane (chipem). Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek. DLACZEGO WARTO? • Zapewnisz zdrowie i dobre życie zwierzęciu oraz obniżysz koszty przyszłego leczenia. • Zapobiegniesz zwiększaniu się liczby zwierząt bezdomnych w gminie oraz zmniejszysz koszty opieki nad nimi. „Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają również statystycznie większą średnią długość życia od zwierząt niekastrowanych” lekarz weterynarii Weronika Rarok www.akcjakastracja.org www.fundacjazwierz.org

Widzisz w swojej okolicy psa błąkającego się dłuższy czas, wychudzonego, zaniedbanego, okaleczonego?
Nie bądź obojętny! Skontaktuj się z Urzędem Gminy Książki (Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami p. Paulina Walęciak, biuro nr 24, tel. 56 6888167 wew. 38), a po godzinach pracy Urzędu interwencję możesz zgłosić również dzwoniąc na numer alarmowy Policji 997.
Zgłaszając zwierzę należy podać miejsce jego przebywania oraz dane osobowe osoby zgłaszającej.

Urząd Gminy Książki
ul. Bankowa 4
87-222 Książki
tel. 56 6888167

Godziny funkcjonowania urzędu:
w poniedziałek, środę i czwartek
od godz. 7.00 do godz. 15.00
we wtorek od godz. 7.00 do godz. 16.00
w piątek od godz. 7.00 do 14.00