Przebudowa drogi gminnej nr 070459C w miejscowości Książki w km 0+491 do km 0+999

Dnia 22 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorski, a Gminą Książki została zawarta umowa na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 070459C w miejscowości Książki w km 0+491 do km 0+999”. Kwota dofinansowania zadania z FDS – 232 021,00 zł.

Dnia 24 listopada 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Książki ul. Bankowa 4 87-222 Książki, a Przedsiębiorstwem STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i nr 070459C w miejscowości Książki w km 0+000 do km 0+999”. W dniu 07 października 2021 r. dokonano odbioru robót w/w drogi gminnej. Wykonano pełen zakres robót według umowy i dokumentacji. Koszt całkowity zadania wyniósł – 819 472,39 zł.

249197532_2029349253887851_4701528543657236716_n 249302337_2029349233887853_30045875868404884_n 249454147_2029349217221188_1448549354290827503_n