Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki w 2020 r.

GMINA KSIĄŻKI

Projekt : „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki” o wartości 8 924, 80 PLN został zrealizowany w 2020 roku przy wsparciu finansowym NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Toruniu.

WFOŚiGWNFOŚiGW