Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawna w postaci pomników przyrody etap IV

Plakat o treści: GMINA KSIĄŻKI Zrealizowała projekt „Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawna w postaci pomników przyrody etap IV”  w ramach programu priorytetowego OCHRONA PRZYRODY 2022 o wartości 14 120,40 PLN przy wsparciu finansowanym WFOŚiGW w Toruniu Szczegółowy zakres rzeczowy prac obejmuje: zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie 28 drzew z gatunku igliczni trójcierniowej rosnących w miejscowości Osieczek, przy drodze powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno-Lembarg objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody, rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Toruńskiego nr 34, poz.288).