Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Kto składa deklarację? Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW. np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc. Jak można złożyć deklarację? Deklarację można złożyć elektronicznie lub wersji papierowej, osobiście w urzędzie właściwym dia umiejscowienia budynku lub wysłać listem. Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez internet? profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego Jak złożyć deklarację przez internet? Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl. naciśnij na stronie głównej - srcset=złóz deklaracje« – wypełnij ją i wyślij. Gdzie znajduje się wzór deklaracji w formie papierowej? https //zonę gunb.gov.pl/dokume nty-do-pobrania/ Ile mam czasu na złożenie deklaracji? Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed I lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dła nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po l lipca. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe? Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację. W jakim celu te informacje są zbierane? Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy niepczekraczającej 1 MW. www.zone.gunb.gov.pl” width=”542″ height=”768″>

pdfdeklaracja-A-budynki i lokale mieszkalne

pdfdeklaracja-B-budynki i lokale niemieszkalne

pdfklauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych