Co robimy – tłumaczenie na Polski język migowy

logotypy

Witamy na stronie Urzędu Gminy Książki.

Urząd Gminy Książki, w skrócie Urząd, znajduje się przy ulicy Bankowej 4 w Książkach.

W budynku Urzędu Gminy ma swoją siedzibę także Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach.

Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje swoje zadania w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy wynikających z przepisów prawa.

Urząd zajmuje się m.in. sprawami z zakresu:

 • urzędu cywilnego: rejestracja zdarzeń dotyczących urodzeń, zawieranych małżeństw i zgonów, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, rejestracji danych o miejscu pobytu osób (zameldowania, wymeldowania, zgłaszanie wyjazdów za granicę), wyrabianie dowodu osobistego, wydawanie zaświadczeń
 • związanego z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji, gospodarką mieszkaniową
 • podatków i opłat lokalnych
 • z dochodów i wydatków budżetu
 • obsługi przedsiębiorców: dokonywaniem wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • usług komunalnych i ochroną środowiska: gospodarką odpadową, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych, opieką nad zwierzętami, wydawaniem decyzji na usuwanie drzew i krzewów
 • budownictwa: wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
 • obsługi rady gminy
 • oświaty
 • dróg
 • ochrony zabytków i cmentarnictwa
 • inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Z Urzędem skontaktujesz się:

 • telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 6888167
  lub 56 6888181, listownie na adres: ul. Bankowa 4, 87-222 Książki 
 • za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@gminaksiazki.pl
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP.gov.pl: /fo9lrk9657/SkrytkaESP
 • osobiście w Urzędzie Gminy Książki
 • listownie wysyłając pismo na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki

W jakich godzinach pracujemy?

Urząd Gminy Książki otwarty jest w poniedziałek, środę i czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00 we wtorek od godz. 7.00 do godz. 16.00 w piątek od godz. 7.00 do 14.00.

Tłumacz języka migowego

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Usługa tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Prosimy skontaktuj się z nami 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie:

 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 6888167
 • faksem – tel. 56 6888138
 • e-mail: sekretariat@gminaksiazki.pl
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej – www.epuap.gov.pl – adres skrytki: /fo9lrk9657/SkrytkaESP
 • listownie wysyłając na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki
 • lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu biuro numer 2 (parter)

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zainteresowanej;
 • propozycję terminu;
 • krótkie określenie sprawy;
 • kontakt zwrotny, na który prześlemy informację z potwierdzeniem spotkania.