Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Sp. z o. o.

WizualizacjaSpołeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Sp. z o.o.
Spółka zawiązała się 2 grudnia 2021 r. W jej skład wchodzi 9 Gmin: Gmina Miasta Wąbrzeźno, Gmina Ryńsk, Gmina Płużnica, Gmina Książki, Gmina Dębowa Łąka, Gmina Miasta Golub-Dobrzyń, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Lisewo, Gmina Radomin.
Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest w szczególności budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

SIM Nowy Dom Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 9
87-200 Wąbrzeźno

NIP: 878-18-07-367
REGON: 521013350
KRS: 0000947728

tel: 790 205 732
e-mail: sekretariat@simnowydom.pl

Prezes SIM Nowy Dom: Rafał Jasiński

18.04.2023 r.
Informujemy, że Komisja ds. przydziału mieszkań rozpatrzyła wszystkie wnioski złożone w ramach naboru uzupełniającego wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Osiedlowej w Książkach oraz sporządziła Listę Najemców.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na najemcę z dalszego ubiegania się o zawarcie umowy najmu, lokal mieszkalny zostanie zaproponowany kolejnej osobie z listy, która uzyskała najwyższą ocenę punktową na dane mieszkanie.

pdfLista Najemców

 


20.03.2023 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW

Rusza nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom Sp. z o. o. pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 30 lokalowego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach”.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej należy składać:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, lub
- przesłać na adres Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na lokal mieszkalny przy ul. Osiedlowej” - nabór uzupełniający.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej przyjmowane są od dnia 22.03.2023 r. od godz. 900 do dnia 05.04.2023 r. do godz. 1500.

Wniosek o zawarcie umowy najmu można:
- otrzymać w Urzędzie Gminy Książki, ul. Bankowa 4, pokój nr 2 (sekretariat)
- pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Książki - https://www.gminaksiazki.pl/.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 56 6888181 w. 38 lub w biurze
nr 24 w Urzędzie Gminy Książki w godzinach pracy Urzędu.

LOKALE DOSTĘPNE W RAMACH INWESTYCJI

Rzut przykładowego piętra

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o zawarcie umowy - wersja edytowalna

Wniosek o zawarcie umowy

Informacje do wniosku

Zarządzenie powołanie komisji ds. przydziału mieszkań

Zarządzenie w sprawie zasad naboru

 


09.05.2022 r.
Informujemy, że Komisja ds. przydziału mieszkań rozpatrzyła wszystkie wnioski złożone w ramach naboru wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
przy ul. Osiedlowej w Książkach oraz sporządziła Listę Najemców.

Do osób zakwalifikowanych na najemców zostaną wysłane pisma o potwierdzenie dalszego ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na najemcę z dalszego ubiegania się o zawarcie umowy najmu, lokal mieszkalny zostanie zaproponowany kolejnej osobie z listy, która uzyskała najwyższą ocenę punktową na dane mieszkanie.

pdfLista Najemców


22.03.2022 r.
Wizualizacja 1.1.1Rusza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom Sp. z o. o. pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 30 lokalowego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach”.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej należy składać:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, lub
- przesłać na adres Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na lokal mieszkalny przy ul. Osiedlowej”.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej przyjmowane są od dnia 22.03.2022 r. od godz. 900 do dnia 05.04.2022 r. do godz. 1500.

Wniosek o zawarcie umowy najmu można:
- otrzymać w Urzędzie Gminy Książki, ul. Bankowa 4, pokój nr 2 (sekretariat)
- pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Książki - https://www.gminaksiazki.pl/.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 56 6888181 w. 38 lub w biurze
nr 24 w Urzędzie Gminy Książki w godzinach pracy Urzędu.

LOKALE DOSTĘPNE W RAMACH INWESTYCJI

Rzut przykładowego piętra

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze
Uchwała nr XXXIV29522 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 lutego 2022 r.
Wniosek o zawarcie umowy
Wniosek o zawarcie umowy najmu (wersja edytowalna)
Informacje do wniosku
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Kryteria pierwszeństwa
Projekt zagospodarowania terenu