Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody

Projekt „ Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody” o wartości 15.375 PLN został zrealizowany w roku 2020 przy wsparciu finansowanym WFOŚiGW w Toruniu.