Przedłużamy nabór wniosków o oszacowanie strat w rolnictwie!

W związku z wystąpieniem w dniu 30 czerwca 2022 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie naszej gminy tj. gradobicie –  przedłużamy termin naboru  wniosków o oszacowanie strat. Poszkodowani rolnicy proszeni są o złożenie wniosku dot. powstałych strat do tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 do dnia 8 lipca 2022 r.

We wniosku należy wyszczególnić wszystkie uprawy zgłaszane do ARiMR, łącznie z tymi
w których nie wystąpiły szkody oraz uprawy zlokalizowane na terenie innych gmin.

Uwaga! Rolnicy, którzy dotychczas złożyli wniosek o oszacowanie szkód w związku z gradobiciem z dnia 13.06.2022 r., mogą ponownie złożyć wniosek, jeśli procent strat danej uprawy uległ zwiększeniu lub niekorzystne zjawisko z dnia 30.06. uszkodziło dodatkowo inne uprawy.

Klauzula informacyjna

Wniosek o oszacowanie szkód

Trwałość projektu „Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki”

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach z dniem 30 czerwca 2022 r. zakończył realizację projektu „Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Jednocześnie informujemy, że w okresie trwałości w/w projektu tj. od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. jesteśmy gotowi świadczyć usługi opiekuńcze przez 2 przeszkolone opiekunki środowiskowe dla 10 osób.

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest indywidulanie w zależności od sytuacji dochodowej osoby/rodziny korzystającej ze wsparcia, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Książkach.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach, ul. Bankowa 4, telefon 566888110 lub 731730932.