Dzienne archiwum: 8 Lipiec 2024

Prymus Pomorza i Kujaw Plus

Informujemy, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił nowy program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży szkolnej za osiągnięcia z roku szkolnego 2022/2023 pod nazwą „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych, którzy uzyskali szczególne osiągnięcie w roku szkolnym 2022/2023 i jednocześnie nie uzyskali stypendium w projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw II”.

Wnioski można składać do 18 lipca.

Wszystkie informację oraz aktualności dotyczące programu „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” dostępne są na stronie https://kujawsko-pomorskie.pl/edukacja/prymus-pomorza-i-kujaw-plus/prymus-pomorza-i-kujaw-plus/

Zdjęcia ze spotkania ze stypendystami, marzec 2024, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

ASF

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki informuje o zmianach obszarów objętych ograniczeniami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zatwierdzonymi przez Komisję (UE) na podstawie rozporządzenia nr 2024/1857 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany obszarów związane są z zagrożeniem rozprzestrzenienia się ASF.

Obszary objęte ograniczeniami I (strefa niebieska) obejmuje powiaty: brodnicki, rypiński, część powiatu grudziądzkiego, miasto Grudziądz, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński oraz świecki.

Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące w poszczególnych obszarach znajdują się na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zakazy-nakazy-i-ograniczenia-obowiazujace-w-poszczegolnych-obszarach

Mapa z obszarami objętymi ograniczeniami oraz ww. rozporządzenie można znaleźć na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce