ASF

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki informuje o zmianach obszarów objętych ograniczeniami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zatwierdzonymi przez Komisję (UE) na podstawie rozporządzenia nr 2024/1857 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany obszarów związane są z zagrożeniem rozprzestrzenienia się ASF.

Obszary objęte ograniczeniami I (strefa niebieska) obejmuje powiaty: brodnicki, rypiński, część powiatu grudziądzkiego, miasto Grudziądz, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński oraz świecki.

Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące w poszczególnych obszarach znajdują się na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zakazy-nakazy-i-ograniczenia-obowiazujace-w-poszczegolnych-obszarach

Mapa z obszarami objętymi ograniczeniami oraz ww. rozporządzenie można znaleźć na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce