Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki w km 0+000 do km 1+330

Dnia 21 września 2021 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Książki została zawarta umowa na udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki w km 0+000 do km 1+330”. Kwota dofinansowania zadania z RFRD – 448 926,00 zł.

Dnia 26 lutego 2021 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87-222 Wąbrzeźno na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki w km 0+000 do km 1+330”. W dniu 18 maja 2022 r. dokonano odbioru robót w/w drogi gminnej. Wykonano pełen zakres robót według umowy i dokumentacji. Koszt całkowity zadania wyniósł – 897 852,87 zł.

Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi