Kontakt

Dane adresowe:

Urząd Gminy Książki
ul. Bankowa 4
87-222 Książki
powiat wąbrzeski
województwo kujawsko-pomorskie
tel. 56 6888167
tel. 56 6888181
tel. 56 6888110 – GOPS
tel. 56 6888165 – USC
fax. 56 6888138
e-mail: sekretariat@gminaksiazki.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Adres skrytki: /fo9lrk9657/SkrytkaESP

Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Książki
Krzysztof Zieliński

Inspektor Ochrony Danych
Robert Bagiński
iodo.ug@gminaksiazki.pl

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna e-PUAP

Godziny funkcjonowania urzędu:
w poniedziałek, środę i czwartek
od godz. 7.00 do godz. 15.00
we wtorek od godz. 7.00 do godz. 16.00
w piątek od godz. 7.00 do 14.00

Wójt Gminy Książki
Krzysztof Zieliński
Numer biura – 1
tel. 56 6888167 wew. 31
kom. 667 924 100
e-mail: wojt@gminaksiazki.pl

Zastępca Wójta Gminy Książki
Danuta Rychlik
Numer biura – 23
tel. 56 6888167 wew. 42
kom. 694 253 523
e-mail: danuta.rychlik@gminaksiazki.pl

Sekretarz Gminy
Joanna Zaleśna
Numer biura – 3
tel. 56 6888167 wew. 34
kom. 730 740 689
e-mail: sekretarz@gminaksiazki.pl

Skarbnik Gminy
Agnieszka Rygielska
Numer biura – 16
tel. 56 6888165 wew. 45
kom. 726 766 300
e-mail: agnieszka.rygielska@gminaksiazki.pl

Referat organizacyjny

Kierownik Referatu – Sekretarz Gminy
Joanna Zaleśna

Anna Dębczyńska
Inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr
Numer biura – 9
tel. 56 6888110 wew. 37
e-mail:  anna.debczynska@gminaksiazki.pl

Barbara Pawlikowska
Podinspektor ds. obrony cywilnej, działalności gospodarczej
Numer biura – 19
tel. 56 6888165 wew. 47
kom. 515 045 755
e-mail:  barbara.pawlikowska@gminaksiazki.pl

Celina Stefańska
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
Numer biura – 2
tel. 56 6888167 wew. 30
e-mail:  sekretariat@gminaksiazki.pl
e-mail:  celina.stefanska@gminaksiazki.pl

Justyna Badach
Inspektor ds. archiwum i oświaty
Numer biura – 8
tel. 56 6888167 wew. 44
e-mail:  justyna.badach@gminaksiazki.pl

Robert Wilczyński
Informatyk
Numer biura – 22
tel. 56 6888167 wew. 41
kom. 730 720 665
e-mail:  informatyk@gminaksiazki.pl

Anna Walkiewicz
Pomoc administracyjna
Numer biura – 2
tel. 56 6888167 wew. 30
e-mail:  sekretariat@gminaksiazki.pl

Referat Gospodarki i Inwestycji

Kierownik Referatu – Zastępca Wójta Gminy
Danuta Rychlik

Ewelina Dzielska
Referent ds. ochrony środowiska
Numer biura – 21
tel. 56 6888167 wew. 40
e-mail: ewelina.dzielska@gminaksiazki.pl

Justyna Zielińska
Podinspektor ds. inwestycji i dziedzictwa kulturowego
Numer biura – 21
tel. 56 6888167 wew. 40
e-mail: justyna.zielinska@gminaksiazki.pl

Angelika Gajewska
Młodszy Referent
Numer biura – 21
tel. 56 6888167 wew. 40
e-mail: angelika.gajewska@gminaksiazki.pl

Leszek Talarek
Inspektor ds. dróg i p.poż
Numer biura – 2
tel. 56 6888167 wew. 30
kom. 726 399 200
e-mail: leszek.talarek@gminaksiazki.pl

Paulina Walęciak
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Numer biura – 24
tel. 56 6888167 wew. 38
e-mail: paulina.waleciak@gminaksiazki.pl

Mateusz Jenczewski
Inspektor ds. obsługi usług komunalnych
Numer biura – 25
tel. 56 6888165 wew. 49
kom. 697 228 078
e-mail: mateusz.jenczewski@gminaksiazki.pl

Monika Zdziebłowska
Referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Numer biura – 26
tel. 56 6888165 wew. 55
e-mail: monika.zdzieblowska@gminaksiazki.pl

Referat Finansowy

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy
Agnieszka Rygielska

Katarzyna Marchewka
Zastępca Skarbnika Gminy
Numer biura – 17
tel. 56 6888165 wew. 46
e-mail: katarzyna.marchewka@gminaksiazki.pl

Wioleta Holweg
Podinspektor ds. wydatków budżetu
Numer biura – 17
tel. 56 6888165 wew. 46
e-mail: wioleta.holweg@gminaksiazki.pl

Anna Wojciechowska
Podinspektor ds. dochodów budżetu
Numer biura – 15
tel. 56 6888165 wew. 48
e-mail: anna.wojciechowska@gminaksiazki.pl

Monika Kuczyńska
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Numer biura – 15
tel. 56 6888165 wew. 48
e-mail: monika.kuczynska@gminaksiazki.pl

Karolina Galczewska
Inspektor ds. płac
Numer biura – 15
tel. 56 6888165 wew. 50
e-mail: karolina.galczewska@gminaksiazki.pl

Samodzielne stanowiska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Anna Ojdowska

Numer biura – 14
tel. 56 6888165 wew. 35
kom. 510 840 451
e-mail:  anna.ojdowska@gminaksiazki.pl