Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki

grafika z logotypami UE, Województwa kujawsko-pomorskiego, Gminy Książki, PROW na lata 2014-2020Operacja pn. „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki” umowa nr 0002665170-UM0220063/21 z dnia 15.07.2021 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podmiot
realizujący operację:
Gmina Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki
Nazwa operacji: „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki”
Źródła dofinansowania operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość dofinansowania: 728.907,00 zł
Całkowita wartość projektu 1.352.576,80 zł
Cel operacji: wspieranie rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz odnowa wsi, które przyczyniają się do poprawy warunków życia i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty operacji: Utworzenie 4 stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki poprzez zakup i montaż placów zabaw, tyrolek, bujaków, stołów do gry w chińczyka, stołów do gry w szachy, ławek parkowych z oparciem, ławek z funkcją pedałowania, altanek z miejscem na grilla, lam parkowych, stojaków na rowery oraz budowy 3 budynków edukacyjno-tematycznych.
Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:
imię i nazwisko
stanowisko służbowetelefon
email
Monika Zdziebłowska
Referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznychtel. 56 688 81 67 wew. 55
monika.zdzieblowska@gminaksiazki.pl