Informacje dla osób niesłyszących

Tłumacz języka migowego

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

W tym celu, na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, osoba zainteresowana skorzystaniem z pomocy usługi tłumacza języka migowego powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Jeżeli nie będziemy mogli w terminie przez Ciebie wyznaczonym załatwić twojej sprawy, skontaktujemy się z Tobą z propozycją załatwienia sprawy w innym możliwym terminie lub zaproponujemy inną formę jej realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zainteresowanej;
  • propozycję terminu;
  • krótkie określenie sprawy;
  • kontakt zwrotny, na który prześlemy informację z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenie należy przesłać do Urzędu jedną z wybranych metod:

  • pisemnie na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki
  • faksem – tel. 56 6888138
  • pocztą elektroniczną – e-mail: sekretariat@gminaksiazki.pl
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej – www.epuap.gov.pl – adres skrytki: /fo9lrk9657/SkrytkaESP
  • lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, biuro numer 2 (parter)
  • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 6888167

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione, przygotowany został wzór zgłoszenia.

docFormularz zgłoszeniowy