Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody etap V

Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody etap V

herb Gminy Książki

Gmina Książki zrealizowała projekt pn. „Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody etap V” w ramach programy priorytetowego Ochrona Przyrody 2023 przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Umowa nr DT23065/OP-kp z dnia 15.05.2023 r.

Całkowita wartość projektu – 20.966,10 zł

Dofinansowanie – 16.796,00 zł

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu