MALUCH+

logo maluch+ i MRiPS

Gmina Książki otrzymała dofinansowanie z Fundusz Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 Moduł 1a na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids w Książkach. W ramach zadania zostało utworzonych 8 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, wykonany został remont pomieszczenia aby dostosować istniejącą infrastrukturę do potrzeb dzieci, zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, zatrudniono 2 opiekunów.

Wartość dofinansowania: 266 400,00 zł
Całkowita wartość zadania: 356 125,72 zł
flaga i godło polskie

logo maluch+ i MRiPS

Gmina Książki otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 Moduł 1b na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w klubie dziecięcym. W ramach zadania zostało utworzonych 6 nowych miejsc opieki nad dziećmi, wykonany został remont pomieszczenia aby dostosować istniejącą infrastrukturę do potrzeb dzieci, zakupiono i zamontowano nowoczesny plac zabaw.

Wartość dofinansowania: 177 280,00 zł
Całkowita wartość zadania: 297 709,88 zł
flaga i godło polskie

logo maluch+ i MRiPS

Gmina Książki otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 Moduł 2, na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, utworzonych z udziałem edycji 2020 Programu „Maluch”, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids w Książkach.

Wartość dofinansowania: 7 680,00 zł
Całkowita wartość zadania: 161 202,24 zł
flaga i godło polskie