Rządowy program bezzwrotnego wsparcia budownictwa, program finansowany z Funduszu Dopłat

Gmina Książki pozyskała finansowe wsparcie w ramach bezzwrotnego wsparcia budownictwa ze środków Fundusz Dopłat na zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego 30 lokalowego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach”.

W ramach zawartej w dniu 18.10.2022 r. umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Gmina Książki otrzymała środki na sfinansowanie części kosztów związanych z budową budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej w Książkach. W ramach realizacji przedsięwzięcia powstanie 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.800,90 m2. Inwestycja realizowana jest przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie.

Przewidywana wartość inwestycji: 11.392.360,86 zł

Wartość finansowego wsparcia: 3.168.090,21 zł.