Przebudowa drogi gminnej nr 070415C i nr 070414C w miejscowości Łopatki w km 0+000 do km 2+375

Dnia 15 września 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Książki została zawarta umowa na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 070415C i nr 070414C w miejscowości Łopatki w km 0+000 do km 2+375”. Kwota dofinansowania zadania z FDS – 766 837,00 zł.

Dnia 9 lipca 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, a Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Rogowo 23, 87-162 Lubicz na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 070415C i nr 070414C w miejscowości Łopatki w km 0+000 do km 2+375”. W dniu 8 kwietni 2022 r. dokonano odbioru robót w/w drogi gminnej. Wykonano pełen zakres robót według umowy i dokumentacji. Koszt całkowity zadania wyniósł – 1 533 674,90 zł.

zdjęcie drogi zdjęcie drogi zdjęcie drogi zdjęcie drogi zdjęcie drogi