Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki

logo UE, Gminy Książki, LEADER i PROW„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podmiot
realizujący operację:
Gmina Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki
Nazwa operacji: „Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki”.
Źródła dofinansowania operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość dofinansowania: 66.409,00 zł
Całkowita wartość projektu 106.155,01 zł
Cel operacji: Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki w Gminie Książki
Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty operacji: Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki poprzez zakup namiotów turystycznych, łóżek turystycznych/polowych, dmuchanych urządzeń do rywalizacji.
Zakup powyższego wyposażania stanowić będzie niezbędne zaplecze do aktywnego wypoczynku i rekreacji nad jeziorami.
Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:
imię i nazwiskostanowisko służbowe
telefon
email
 

Monika Zdziebłowska
Referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 56 688 81 67 wew. 55
monika.zdzieblowska@gminaksiazki.pl

 Nasza gmina otrzymała kolejne dofinansowania
W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowy na dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020, które dotyczyło doposażenia Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki – kwota dofinansowania 66 409,00 zł
Niebawem Centrum Aktywnego Wypoczynku zostanie wyposażone w nowe atrakcje, z których będzie można korzystać już w tym sezonie
zdjęcie z podpisania umowy

Planujecie odpoczynek nad wodą większą grupą, wyjazd integracyjny?
A może wolicie aktywnie spędzić czas wśród wielu atrakcji, które już niebawem przygotujemy specjalnie dla Was!
Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozszerzamy ofertę o:
– namioty 10-cio osobowe,
– łóżka turystyczne,
– mega dmuchane atrakcje do rywalizacji i wspólnej zabawy.
To, co kiedy się widzimy w CAW?
grafika - dmuchaniec grafika - dmuchaniec