Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Książki i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach

Pani Paulina Walęciak – Koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Książki i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach

Kontakt:

Paulina Walęciak
Urząd Gminy Książki
ul. Bankowa 4
87-222 Książki
tel.: 56 6888167 wew. 38
e-mail: paulina.waleciak@gminaksiazki.pl

Pan Robert Wilczyński – Koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie Gminy Książki i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach

Kontakt:

Robert Wilczyński
Urząd Gminy Książki
ul. Bankowa 4
87-222 Książki
tel.: 56 6888167 wew. 41
e-mail: informatyk@gminaksiazki.pl

 Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Książki oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Książki oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy Książki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

pdf ikonaZarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Książki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Książki oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

pdf ikonaUstawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami