Termomodernizacja budynku OSP w Blizienku

herb gminy

 

Gmina Książki

 

Projekt „Termomodernizacja budynku OSP w Blizienku, poprzez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na urządzenie elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych” o wartości 9 638,00 zł został zrealizowany w 2021 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu.

logo wfośigw w touniu