E-aktywni mieszkańcy Gminy Książki

log e-aktywni

 

E-aktywni mieszkańcy Gminy Książki

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Projekt grantowy pn. ,,E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”.
Operatorem jest STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA

 Termin realizacji: 01.03.2019 – 31.07.2019

Umowa na powierzenie grantu nr KPL/U/13/2019

Cel projektu: Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród uczestników pow. 25 roku życia objętych szkoleniami do 31.07.2019 r.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zwiększenie pobytu na nowe technologie informacyjno-komunikacyjne oraz ich zastosowanie przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia
  • Podniesienie umiejętności i motywacji do aktywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu
  • Zwiększenie świadomości korzyści płynących z korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu zawodowym oraz osobistym wśród uczestników

Opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby podniesienia bazowej wiedzy i umiejętności związanych z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem komputera i internetu do nawiązywania komunikacji i zdobywania wiedzy. W projekcie terminy, oraz ilość godzin zostaną dostosowane celem uwzględnienia ograniczonej dyspozycyjności potencjalnych uczestników.

Podnoszenie kompetencji IT mieszkańców gminy w pełni wpisuje się w politykę i kierunki realizacyjne wytyczone przez Unię Europejską dla budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

Podsumowując projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Książki poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 180 mieszkańców w 7 dostępnych do wyboru modułach tematycznych: Rolnik w sieci, Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w mediach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci

Zgłoszenia można dokonać:

  • Osobiście, lub mailowo na adres: justyna.zielinska@gminaksiazki.pl, danuta.rychlik@gminaksiazki.pl
  • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy do Urzędu Gminy (pok. 21)
  • telefonicznie pod numerem 56 6888167 w. 40

Planowane efekty:

  • 180 osób dorosłych powyżej 25 roku życia objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług)
  • Co najmniej 1 osoba niepełnosprawna powyżej 25 roku życia objęta działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług)
  • Planuje się również zakup sprzętu komputerowego w postaci 12 laptopów.

Po realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkoły.

Łączna kwota dofinansowania

100 800,00 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych projektu

Serdecznie zapraszamy

 

plakat

docFormularz zgłoszeniowy-zał. nr 1

docDeklaracja uczestnictwa w szkoleniu-zał. nr 2

docOświadczenie o miejscu zamieszkania-zał. nr 3

docOświadczenie o zapoznaniu się z obow. inf. odb. ost.-zał. nr 3a

docOświadczenie o niepełnosprawności-zał. nr 4

pdfFormularz zgłoszeniowy-zał. nr 1

pdfDeklaracja uczestnictwa w szkoleniu-zał. nr 2

pdfOświadczenie o miejscu zamieszkania-zał. nr 3

pdfOświadczenie o zapoznaniu się z obow. inf. odb. ost.-zał. nr 3a

pdfOświadczenie o niepełnosprawności-zał. nr 4

pdfPlakat

pdfUlotka