Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe

plakat informacyjny o projekcie