Cyfrowa Gmina

logotypy projektu

Gmina Książki przystąpiła do projektu „Cyfrowa Gmina”. W ramach projektu otrzymaliśmy grant w wysokości 124 151,28 na działania, których głównym celem jest rozwój cyfrowy Gminy Książki oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zwiększenie Cyfryzacji a także cyberbezpieczeństwa poprzez zakup w ramach projektu następujących urządzeń:

  1. Stacje robocze wraz z pakietami MS OFFICE,
  2. Serwer z systemem operacyjnym,
  3. Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu 2 szt.- switch zarządzalny,
  4. Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu – Router,
  5. Zasilacz UPS do serwerowni,
  6. Urządzenie do tworzenia kopi zapasowych wraz z dyskami,
  7. Program do tworzenia kopii zapasowych.

Zakup wyżej wymienionych urządzeń pozwoli na Rozwój cyfrowy Gminy Książki oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt będzie realizowany do 22.08.2023 r.