Archiwa kategorii: Informacja

Konsultacje zmiany „Programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

grafika dekoracyjnaZapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji zmiany „Programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

pdfZaproszenie do konsult. zmiany programu współpracy

pdfProgram współpracy na 2023 r. – zmiana

pdfuchwała -zmiana programu współpracy na 2023 rok

docFORMULARZ KONSULTACJI – zmiana programu

WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO NA KADENCJĘ 2024-2027

grafika dekoracyjnaUprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników do Sądu Rejonowego kadencji 2019 – 2023. Obowiązujące w tym zakresie przepisy zobowiązują Radę Gminy do dokonania w bieżącym roku wyboru ławników na kadencję 2024-2027, jak niżej:

1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich
w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.
Czytaj dalej