Zapraszamy do zgłaszania dzieci na 7-dniowe zimowisko z zakwaterowaniem w Tleniu

plakat informacyjny Termin wyjazdu 19 – 25.02.2024 r.
Wyjazd dla dzieci jest dofinansowany, a rodzice pokrywają wyłącznie koszty transportu autokarowego dzieci na zimowisko i z powrotem.
Koszt dla dzieci rolników ( rodzic ubezpieczony w KRUS) – 289zł/os
Odbiór dzieci spod Urzędu Gminy.plakat informacyjny
pozostałe dzieci 895zł/os
Zapraszamy do zgłoszeń w sekretariacie Urzędu Gminy lub tel. 56 688 81 67 wew. 30
do dnia 9 lutego do godz. 14:00

Decyduje kolejność zgłoszeń