Wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu

1Podczas wczorajszej Sesji Rady Gminy w Książkach radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Książki wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wójt Krzysztof Zieliński wyraził słowa wdzięczności za dotychczasową owocną współpracę z Radą Gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych, sołtysami, organizacjami działającymi na terenie gminy, a także podziękował pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych. Zaznaczył, że efektywna współpraca, wspólne działania niosące słuszny cel i dobra wola działania na rzecz całej społeczności przynoszą sukcesy.
Nagrania z Sesji Rady Gminy w Książkach udostępnione są na stronie BIP Urzędu Gminy Książki.

Czytaj dalej

SM – lepsze jutro

LGD-Ziemia-Wabrzeska-logoW związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ryńsk projektu objętego grantem „SM – lepsze jutro” zapraszamy osoby chore na Stwardnienie Rozsiane posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby z ich otoczenia – zamieszkujące na obszarze działania LGD Ziemi Wąbrzeskiej (Gmina Ryńsk, Miasto Wąbrzeźno, Gmina Książki, Gmina Dębowa Łąka) do udziału w projekcie.

Ogłoszenie o projekcie