Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Książki

zdjęcie grupowePodczas dzisiejszej sesji Rada Gminy w Książkach udzieliła Wójtowi Gminy Książki Krzysztofowi Zielińskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Książki za 2023 rok.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wszyscy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Wójtowi Gminy Książki wotum zaufania, jak i za absolutorium.zdjęcie grupowe
Wójt Krzysztof Zieliński podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz gminy, a także mieszkańcom za pracę i zaangażowanie, dzięki którym nasza mała ojczyzna stale się rozwija i staje się piękniejsza.

Każdy głos się liczy! – kampania profrekwencyjna Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

grafika dekoracyjnaSamorządy miejskie i gminne, koła gospodyń wiejskich, formacje ochotniczej straży oraz sołectwa w całym regionie mają szansę na nagrodę za pomysłową, a w przypadku samorządów także skuteczną kampanię, która skłoni mieszkańców do licznego udziału w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego.  

– Parlament Europejski nie jest tak odległy od naszych spraw, jak się czasem wydaje. Przeciwnie, zajmuje się kwestiami, które mają pierwszorzędne znaczenie dla regionu i każdego z nas. Proszę wszystkich o udział w wyborach 9 czerwca – mówi marszałek Piotr Całbecki. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O IV NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW

Rusza IV nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom Sp. z o. o. pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 30 lokalowego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach”.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej należy składać:

– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, lub
– przesłać na adres Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki. Czytaj dalej