Bezpłatna kastracja i czipowanie zwierząt w naszej gminie

 

Bezpłatna kastracja i czipowanie zwierząt w naszej gminie! Przyłącz się do programu!

www.akcjakastracja.org | www.fundacjazwierz.org OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI TO TAKŻE KONTROLA ICH ROZMNAŻANIA „Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają również statystycznie większą średnią długość życia od zwierząt niekastrowanych” lekarz weterynarii Weronika Rarok W okresie 02.05 – 31.10.2022 r. każdy mieszkaniec gminy Książki może skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota. • Wysokość środków finansowych ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń. • Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu. • Mieszkańcy mogą zgłaszać się po wniosek do Urzędu Gminy Książki w godzinach pracy Urzędu, pokój 24, tel. 56 688 81 81 wew. 38. • Zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny „VET Partner Wąbrzeźno”, ul. 1 Maja 60/1, 87-200 Wąbrzeźno. RUSZA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT! SKONTAKTUJ SIĘ Z URZĘDEM GMINY!Mieszkańcy gminy Książki mogą skorzystać z usługi bezpłatnej kastracji oraz czipowania psów i kotów w ramach projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”.

Projekt prowadzony we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu ma na celu przeprowadzenie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy oraz ich trwałe oznakowanie, a także przeprowadzenie zabiegów kastracji i znakowania kotów wolno żyjących.

Aby skorzystać z bezpłatnych zabiegów właściciel zwierzęcia musi złożyć w Urzędzie Gminy Książki wniosek o sfinansowanie zabiegu kastracji i trwałego oznakowania (czipowania) zwierzęcia oraz załączyć (w przypadku psów) aktualne zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie przeciwko wściekliźnie.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu zwierzęcia do wykonania zabiegu należeć będzie do lekarza weterynarii, który oceni czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Zabiegi mogą zostać sfinansowanie dla maksymalnie dwóch zwierząt w gospodarstwie domowym.

Gmina Książki pokrywa w całości usługę wykonania zabiegów kastracji (w tym niezbędnych leków, ubranka pooperacyjnego) oraz trwałego oznakowania zwierzęcia w ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki po zabiegowej, w tym zakupu dodatkowych leków – ponosi właściciel lub opiekun zwierzęcia.

W ramach akcji każdy pies oraz kot poddany zabiegowi kastracji zostanie trwale oznakowany poprzez wszczepienie chipa (poza zwierzętami, które zostały oznakowane wcześniej) oraz wpisany do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE ANIMAL.

Od 2 maja 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Książki można składać wnioski o sfinansowanie zabiegu. Akcja potrwa do 31 października 2022 r. (lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel).

Zabiegi będą wykonywane przez Gabinet Weterynaryjny VET Partner Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 60/1, 87-200 Wąbrzeźno.

Więcej informacji o akcji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Książki – pokój 24 lub telefonicznie pod nr tel. 56 6888181 wew. 38.

CHCESZ ZABEZPIECZYĆ SWOJE ZWIERZĘ PRZED CIĄŻĄ? CHCESZ OGRANICZYĆ BEZDOMNOŚĆ PSÓW I KOTÓW? CHCESZ, BY TWOJE ZWIERZĘTA BYŁY ZDROWE? Gmina Książki i Fundacja ZWIERZ proponują nieodpłatne przeprowadzenie zabiegu kastracji i znakowania Twojego zwierzęcia. Mieszkańcy mogą zgłaszać się po wniosek do Urzędu Gminy Książki w godzinach pracy Urzędu, pokój 24, tel. 56 688 81 81 wew. 38. Zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny „VET Partner Wąbrzeźno”, ul. 1 Maja 60/1, 87-200 Wąbrzeźno. Czas realizacji projektu: 02.05 – 31.10.2022 r. Fundacja ZWIERZ wraz z Twoją Gminą podjęły się wspólnie realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! mającego na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji/kastracji u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów. Każdy mieszkaniec Gminy może zgłosić się ze swoim zwierzęciem na zabieg kastracji, którego koszt poniosą wspólnie Fundacja ZWIERZ i Gmina. Zwierzę zostanie również trwale oznakowane (chipem). Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek. DLACZEGO WARTO? • Zapewnisz zdrowie i dobre życie zwierzęciu oraz obniżysz koszty przyszłego leczenia. • Zapobiegniesz zwiększaniu się liczby zwierząt bezdomnych w gminie oraz zmniejszysz koszty opieki nad nimi. „Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają również statystycznie większą średnią długość życia od zwierząt niekastrowanych” lekarz weterynarii Weronika Rarok www.akcjakastracja.org www.fundacjazwierz.org