Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach

ul. Ks. Kujawskiego 8
87-222 Książki
tel. (56) 6888 199
e-mail: sgzoz-ksiazki@wp.pl
adres skrytki ePUAP: /SGZOZKsiazki/SkrytkaESP
Kierownik: Tomasz Sacha