Organizacje pozarządowe

 1. Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej
  Siedziba: ul. Szkolna 2, 87-222 Książki
  Skład Zarządu:

  • Prezes – Pani Justyna Zielińska
  • Zastępca Prezesa – Pan Paweł Wojas
  • Sekretarz – Pani Celina Stefańska
  • Skarbnik – Pani Elżbieta Kępińska
 2. Stowarzyszenie Młodzi Duchem
  Siedziba: ul. Szkolna 4, 87-222 Książki
  Skład Zarządu:

  • Prezes – Pani Krystyna Heberlej
  • Zastępca Prezesa – Pani Barbara Gajewska
  • Skarbnik – Pan Eugeniusz Bryła
 3. Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie
  Siedziba: Szczuplinki 11, 87-222 Książki
  Skład Zarządu:

  • Prezes – Pani Elena Gojżewska
  • Wiceprezes – Pani Ewa Wiśniewska
  • Wiceprezes – Pani Marta Wzorek
 4. Gminny Klub Sportowy „ZRYW”
  Siedziba: ul. Bankowa 4, 87 – 222 Książki
  Skład Zarządu:

  • Prezes – Pan Łukasz Weiher
  • Wiceprezes – Pan Sylwester Szwajkowski
  • Skarbnik- Pan Kamil Suliński
  • Sekretarz – Pan Sławomir Lewandowski
  • Członek Zarządu – Pan Grzegorz Baran
 5. Książeckie Stowarzyszenie Rozwoju
  Siedziba: ul. Szkolna 6, 87 – 222 Książki
  Skład Zarządu:

  • Prezes – Pani Katarzyna Brytan
  • Wiceprezes – Pani Katarzyna Zielińska
  • Sekretarz – Pani Marcelina Delikat
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach
  Siedziba: ul. Szkolna 18, 87 – 222 Książki
  Skład Zarządu:

  • Prezes – Pan Piotr Błażejewski
  • Wiceprezes-naczelnik – Pan Grzegorz Komorowski
  • Wiceprezes – Pan Tadeusz Pawlak
  • Z-ca Naczelnika – Pan Sławomir Mikowski
  • Sekretarz – Pan Henryk Fabrykiewicz
  • Skarbnik – Pan Paweł Wojas
  • Gospodarz – Pan Michał Węgliński
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczku
  Siedziba: Osieczek 184/A, 87 – 222 Książki
  Skład Zarządu:

  • Prezes – Pan Roman Witomski
  • Naczelnik – Pan Lucjan Janke
  • Wiceprezes – Pan Mirosław Macikowski
  • Z-ca Naczelnika – Pan Andrzej Boroch
  • Sekretarz – Pani Gabriela Mucha
  • Skarbnik – Pani Elżbieta Obremska
  • Gospodarz – Pan Witold Boroch
  • Kronikarz – Pani Małgorzata Boroch
  • Członek Zarządu – Pan Ryszard Nowak
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Blizienko
  Siedziba: Blizienko 54, 87 – 222 Książki
  Skład Zarządu:

  • Prezes – Pan Zygmunt Pastucha
  • Naczelnik – Pan Andrzej Pastucha
  • Wiceprezes – Pan Eugeniusz Bala
  • Z-ca Naczelnika – Pan Robert Szymaniak
  • Sekretarz – Pan Leszek Talarek
  • Skarbnik – Pan Józef Majek
  • Członek Zarządu – Pani Małgorzata Lesińska
  • Członek Zarządu – Pan Tomasz Głogowski