Miesięczne archiwum: 15 kwietnia 2022

Bezpłatna kastracja i czipowanie zwierząt w naszej gminie! Przyłącz się do programu!

www.akcjakastracja.org | www.fundacjazwierz.org OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI TO TAKŻE KONTROLA ICH ROZMNAŻANIA „Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają również statystycznie większą średnią długość życia od zwierząt niekastrowanych” lekarz weterynarii Weronika Rarok W okresie 02.05 – 31.10.2022 r. każdy mieszkaniec gminy Książki może skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota. • Wysokość środków finansowych ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń. • Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu. • Mieszkańcy mogą zgłaszać się po wniosek do Urzędu Gminy Książki w godzinach pracy Urzędu, pokój 24, tel. 56 688 81 81 wew. 38. • Zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny „VET Partner Wąbrzeźno”, ul. 1 Maja 60/1, 87-200 Wąbrzeźno. RUSZA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT! SKONTAKTUJ SIĘ Z URZĘDEM GMINY!Mieszkańcy gminy Książki mogą skorzystać z usługi bezpłatnej kastracji oraz czipowania psów i kotów w ramach projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”.

Projekt prowadzony we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu ma na celu przeprowadzenie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy oraz ich trwałe oznakowanie, a także przeprowadzenie zabiegów kastracji i znakowania kotów wolno żyjących.

Aby skorzystać z bezpłatnych zabiegów właściciel zwierzęcia musi złożyć w Urzędzie Gminy Książki wniosek o sfinansowanie zabiegu kastracji i trwałego oznakowania (czipowania) zwierzęcia oraz załączyć (w przypadku psów) aktualne zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie przeciwko wściekliźnie. Czytaj dalej