Konsultacje społeczne w związku z pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Książki

Zaproszenie na konsultacje

WÓJT GMINY ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH.

Szanowni Państwo!
W związku z pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Książki Wójt Gminy zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych  i wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Konsultacje odbędą się 14 listopada 2017 roku (wtorek)
w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach
przy ul. Szkolnej 4
o godzinie 11:00
Będziemy pytać Państwa o opinię na temat wstępnej diagnozy oraz o najważniejsze cele i kierunki rozwoju naszej Gminy.
Poniżej zamieszczamy arkusze konsultacyjne, które po wypełnieniu można dostarczyć:

* bezpośrednio do Urzędu Gminy Książki pokój nr 21,

* drogą elektroniczną na adres mailowy: danuta.rychlik@gminaksiazki.pl,

* drogą korespondencyjną na adres: Gmina Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Załączniki:

Analiza SWOT – Szablon.pdf

Analiza SWOT – Szablon.rtf

Cele programy działania szablon.pdf

Cele programy działania szablon.rtf