Nowy wóz strażacki dla OSP w Książkach!

zdjęcie wozu strażackiegoOSP w Książkach zakupiła nowy samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki MAN TGM 4×4 TYP – GCBA 5,4/32, z kabiną 6-cio osobową, wyposażony w napęd szosowy i terenowy, zautomatyzowaną skrzynię biegów, radiostację przenośną, zbiornik wody o pojemności 5400 l oraz zbiornik środka pianotwórczego 550 l.

Nowoczesny wóz strażacki z pewnością przyczyni się do wzrostu poziomu zabezpieczenia operacyjnego terenu Gminy książki poprzez m.in. skuteczne działania polegające na udzielaniu pomocy osobom zagrożonym i poszkodowanym.

Samochód został zakupiony ze środków finansowych pozyskanych z:

  • Dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 525.000,00 zł
  • Dotacja z Gminy Książki w kwocie 624.926,00 zł
  • Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu  w kwocie 100.000,00 zł

Wartość pojazdu to 1.249.926,00 zł.

„Doposażenie jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach w samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu”

logotypy