Promesy dla Gminy Książki

zdjęcie z wręczenia promesW ubiegłym tygodniu Wójt Gminy wziął udział w uroczystym wręczeniu promes dla Gminy Książki.
Gmina Książki otrzymała dofinansowanie:
Z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Edycja VI -PGR:
– 2 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych w gminie Książki
Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:
– 490 000 zł na renowację zabytkowych obiektów Domu Nauczyciela w Książkach i pałacu w Łopatkach
– 294 000 zł na renowację elewacji budynku plebanii w Książkach
– 294 000 zł na renowację budynku plebanii w Osieczku
– 147 000 zł na prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji wieży kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Łopatkach

zdjęcie z wręczenia promes