Przedłużamy nabór wniosków o oszacowanie strat w rolnictwie!

W związku z wystąpieniem w dniu 30 czerwca 2022 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie naszej gminy tj. gradobicie –  przedłużamy termin naboru  wniosków o oszacowanie strat. Poszkodowani rolnicy proszeni są o złożenie wniosku dot. powstałych strat do tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 do dnia 8 lipca 2022 r.

We wniosku należy wyszczególnić wszystkie uprawy zgłaszane do ARiMR, łącznie z tymi
w których nie wystąpiły szkody oraz uprawy zlokalizowane na terenie innych gmin.

Uwaga! Rolnicy, którzy dotychczas złożyli wniosek o oszacowanie szkód w związku z gradobiciem z dnia 13.06.2022 r., mogą ponownie złożyć wniosek, jeśli procent strat danej uprawy uległ zwiększeniu lub niekorzystne zjawisko z dnia 30.06. uszkodziło dodatkowo inne uprawy.

Klauzula informacyjna

Wniosek o oszacowanie szkód