Ryzyko pojawienia się ASF w okresie letnim – apel o przestrzeganie zasad bioasekuracji

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o zbliżającym się okresie wzmożonego ryzyka pojawiania się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Główną przyczyną wzrostu ilości zakażeń ASF u świń od maja do października jest intensyfikacja prac polowych w tym okresie.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat skutecznych metod bioasekuracji

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6