Uroczyste otwarcie przedszkola w Książkach

W dniu 18 czerwca 2018 r. dokonano uroczystego otwarcia przedszkola w Książkach po gruntownym remoncie. W uroczystości udział wzięli Radni Gminy Książki, nauczyciele i pracownicy szkoły i przedszkola oraz dzieci i ich rodzice. Wójt Gminy Książki Jerzy Dutkiewicz wraz z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola Ewą Jędrzejewską- Głowacką poprzez przecięcie wstęgi dokonali oficjalnego otwarcia przedszkola. Następnie ks. Zbigniew Żynda pobłogosławił i poświęcił pomieszczenia przedszkolne. Po oficjalnym otwarciu zaproszeni goście, w tym rodzice i dzieci, mieli możliwość zwiedzenia sal przedszkolnych. Uroczystość zakończono wspólnym posiłkiem na który zaproszono wszystkich gości.

Remont przedszkola możliwy był dzięki dofinansowaniu w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Prace remontowe i modernizacyjne istniejącego przedszkola miały na celu dostosowanie obiektu do norm i standardów obowiązujących dla tego typu obiektów oraz przystosowanie istniejącego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac remontowych obejmował m.in. wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o, wykonanie nowych posadzek i wyłożenie sal lekcyjnych nową wykładziną, montaż nowej armatury sanitarnej, wymianę stolarki drzwiowej oraz wyposażenie pomieszczeń przedszkola w nowe meble. Dodatkowo przedszkole zostało wyposażone w sprzęt elektroniczny i pomoce dydaktyczne.

DSCN2106 DSCN2114 DSCN2139 DSCN2141 DSCN2158 DSCN2161Pilot 061