Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książki przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

grafika dekoracyjnaWójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książki przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych do przedmiotowej nieruchomości.

pdfWykaz nieruchomości do wydzierżawienia 2023 – przetarg ograniczony

pdfKlauzula Informacyjna